DSC_0351 DSC_0530 DSC_0532 DSC_0794 DSC00476 DSC_0057
TwitterFacebook

Pomnik w 100 – lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

PODZIĘKOWANIE

Bogu niech będą dzięki za tę historyczną i wyjątkową uroczystość, którą przeżyliśmy 18 listopada 2018 roku w Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie.

Ten dzień był wyjątkową lekcją patriotyzmu dla obecnych i przyszłych pokoleń, ponieważ po Mszy Świętej o godz. 12.00, w Jubileuszowy Rok 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości, nastąpiło odsłonięcie pomnika poświęconego bohaterom. To właśnie Oni wywalczyli tę wolność, strzegli jej narażając swoje życie i niejednokrotnie złożyli je na Ołtarzu Ojczyzny. Często nie znamy ich imion, ale bez ich ofiary z życia nasz los mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Stanowią dla nas świetlany przykład, inspirują do obrony szczególnych wartości, za które poświęcili swój najcenniejszy dar – życie.

Zrobiono wiele, by nikt się o Nich nie dowiedział. A Oni, pomimo wszystko, „powstali” i stali się swoistym ziarnem, które wrzucone w ziemię wydało piękny plon.

Jako wspólnota parafialna, jesteśmy bardzo wdzięczni, iż w tym ważnym dniu zaszczyciło nas tak wielu znamienitych gości. Dlatego też, w imieniu własnym i wspólnoty składam najserdeczniejsze podziękowania:

– Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Andrzejowi Dudzie, za objęcie Patronatem Narodowym uroczystości związanej z odsłonięciem i poświęceniem Pomnika wzniesionego Bohaterom Podziemia Antykomunistycznego i wszystkim  Żołnierzom walczącym o Niepodległość Polski;

– Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zaangażowanie i pomoc w organizacji tej uroczystości;

– Biskupowi Stanisławowi Stefankowi za przewodniczenie Liturgii Eucharystycznej, sprawowanej w intencji Ojczyzny i wszystkich poległych w walce o Niepodległość Polski, za wygłoszone Słowo Boże, poświęcenie pomnika i pasterską posługę;

– Panu Kapitanowi Marianowi Czajkowskiemu, członkowi oddziału Jana Kmiołka, żołnierzowi podziemia antykomunistycznego, przez wiele lat więzionemu i represjonowanemu przez komunistów – za obecność wśród nas i dokonanie odsłonięcia pomnika;

– Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej Panu Generałowi Dywizji Wiesławowi Kukuła, za zaszczycenie nas swoją obecnością podczas ceremonii, ale także za wielowymiarową współpracę, szczególnie na płaszczyźnie pracy z młodzieżą;

– 5 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej na czele z Panem pułkownikiem dyplomowanym Andrzejem Wasilewskim, a także Panu Majorowi Arturowi Grabowskiemu, Panu Majorowi Robertowi Tomczykowi, Panu Majorowi Kazimierzowi Bors oraz wszystkim  żołnierzom z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej – za pełen profesjonalizm w organizacji uroczystości, za jej poprowadzenie i uświetnienie swoją obecnością.

Poza tym, mieliśmy szczególny zaszczyt gościć Pana prof. Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcę prezesa Instytutu Pamięci Narodowej i dyrektora Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Dziękujemy za obecność, ale przede wszystkim za pracę, którą Pan profesor wykonuje dla Ojczyzny, przywracając godność i właściwe miejsce naszym Polskim Bohaterom. To dzięki Pana wysiłkom i pracy całego zespołu udało się odnaleźć i zidentyfikować tak wielu, w tym Jana Kmiołka, ps. Wir.

Niezmiernie gorąco dziękuję Panu Pułkownikowi Dariuszowi Sobotce za zaangażowanie i pomoc w organizacji uroczystości.

Słowa wdzięczności kieruję do Pani Anny Król, Zastępcy Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za obecność i złożenie kwiatów przy pomniku.  

Serdecznie słowa uznania niech przyjmą władze samorządowe naszego miasta, na czele z Panem burmistrzem Grzegorzem Nowosielskim i Panią Elżbietą Piórkowską, przewodniczącą rady miasta – za udział, czynne zaangażowanie
i złożenie kwiatów.

Dziękuję Panu Podpułkownikowi Leszkowi Wieczorkowi, Komendantowi Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Równie serdecznie dziękuję przedstawicielom jednostek organizacyjnych naszej gminy i powiatu: Panu inspektorowi Michałowi Toporkiewiczowi, Komendantowi  Powiatowej Policji w Wyszkowie oraz Panu młodszemu brygadierowi Markowi Krzyżańskiemu, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

Słowa podziękowań, za obecność, kieruję do przedstawicieli szkolnictwa wyższego: Pana prof. Henryka Goryszewskiego, Prorektora Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, Filii w Wyszkowie oraz Ks. prof. Włodzimierza Gałązki, kierownika Katedry Teologii Życia Duchowego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Za uczestnictwo szczerze dziękuję Dyrekcjom szkół z terenu naszej parafii.

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim kapłanom obecnym na uroczystości, Ks. Dziekanowi Zdzisławowi Golanowi oraz Ks. Romanowi Karasiowi.

Cieszę się, że zaszczycili nas swoją obecnością Ks. Jacek Kotowski – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin oraz Ks. Tomasz Trzaska – zastępca Dyrektora Radia Nadzieja.

Pośród nas byli także: autorka pomnika i wykonawczyni rzeźby s. Urszula Sępkowska ze Zgromadzenia Sióstr Służek oraz Pani Monika Staniszewska, właścicielka Zakładu Kamieniarskiego Granmos, wykonującego elementy kamienne pomnika. Przyjmijcie serdeczne podziękowania za twórczą pracę i obecność wśród nas.

Dziękuję również przedstawicielom organizacji i osobom pielęgnującym pamięć o naszych polskich bohaterach.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele takich organizacji, jak: Związek Kombatantów RP i byłych więźniów politycznych, Związek Inwalidów Wojennych, Związek Kombatantów RP, Związek Piłsudczyków RP, Światowy Związek Żołnierzy AK Obwód Rajski Ptak, Stowarzyszenie Pepisko. Przyjmijcie szczere podziękowanie za obecność, za Poczty Sztandarowe i złożenie kwiatów przy pomniku.  

Cieszę się bardzo, że podczas uroczystości gościliśmy przedstawicieli oraz Orkiestrę Ligi Morskiej i Rzecznej pod dyrekcją Pana Komandora Józefa Kowalewskiego i Pana dyr. Benedykta Celiana. Uświetniliście patriotyczną uroczystość piękną grą.

Dziękuję bardzo przedstawicielom  wyszkowskiego Prawa i Sprawiedliwości za obecność i złożenie kwiatów przy pomniku.

Gorąco dziękuję Pocztom Sztandarowym, harcerzom, wszystkim gościom, którym pamięć o ludziach walczących o Niepodległość Polski była, jest i będzie – zawsze – bliska.

Dziękuję Radiu Nadzieja, za transmisję radiową, a także  internetową telewizję oraz mediom diecezjalnym i regionalnym. 

Wyrazy wdzięczności kieruję do parafian zaangażowanych w przygotowanie i przebieg uroczystości. Dziękuję wspólnocie Theoforos, wspólnocie Domowego Kościoła, chórowi parafialnemu, służbie liturgicznej i wszystkim, którzy w różnoraki sposób przyczynili się, aby ta uroczystość była jak najpiękniejsza, byśmy mogli jak najgodniej oddać hołd żołnierzom i bohaterom walczącym o odzyskanie niepodległości, zapewnić ich o naszej pamięci. Przecież to Oni przez ostatnie dziesiątki lat walczyli z narażeniem życia by nasza Ojczyzna była wolna.

Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim za wspólną modlitwę i złożony hołd bohaterom Niepodległej Polski. 

Z wyrazami wdzięczności

Ks. Kazimierz Wądołowski

– proboszcz parafii p.w. Świętej Rodziny

w Wyszkowie

 

Relacja z uroczystości odsłonięcia pomnika (video i foto )