DSC_0389 (2) DSC_0485 DSC07261 DSC_0057 DSC_0266 DSC_0311
TwitterFacebook

Ogłoszenia duszpasterskie

 

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

I  N I E D Z I E L A   A D W E N T U  29.11.2020 r.

 1. Dzisiejszą niedzielą w Kościele rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, a jednocześnie wchodzimy w okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Wykorzystajmy ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Bogiem i bliźnimi. Na pewno może nam w tym pomóc Adoracja Najświętszego Sakramentu, która trwa od godz. 15.00 do Mszy Św. wieczornej, od poniedziałku do piątku. Dla tych, którym trudniej dotrzeć do świątyni zachęcam, aby częściej, w czasie Adwentu pochylać się nad Pismem Świętym. Kto zechce rozważać teksty, które są czytane każdego dnia w czasie Mszy Św. można je odnaleźć w Piśmie Św. W gazetce są wydrukowane namiary, które fragmenty są czytane danego dnia. Jeśli chcemy bardziej poznać Chrystusa powinniśmy, jak najczęściej czytać Pismo Święte.
 2. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Podczas Mszy Świętych będzie Ją symbolizowała zapalona roratnia świeca. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Bogu i ludziom.
 3. Zachęcamy do udziału w Roratach, odprawianych codziennie o godz. 7.00. Przed Roratami zachęcam do śpiewania godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Niech nie zabraknie także podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw.
 4. Bardzo serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Nabożeństwach roratnich, od poniedziałku do piątku, o godz. 18.00. W sposób szczególny zapraszamy dzieci pierwszokomunijne, dzieci komunii rocznicowej i młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Niech ta modlitwa wraz z Maryją będzie pomocą w naszym życiu doczesnym i wiecznym. Dzieci, podczas tych Nabożeństw, otrzymają specjalne roratnie obrazki, a także dwoje dzieci otrzymuje do domu figurkę Dzieciątka Jezus i Matki Bożej.  
 5. Pamiętajmy o wsparciu wszystkich potrzebujących, zwłaszcza dzieci z biednych rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritas, które są w cenie 15.00 zł.
 6. Jedną z propozycji na adwent może być udział w rekolekcjach Oddanie33, które rozpoczynają dzisiaj i potrwają do 31 grudnia. Zwieńczeniem będzie akt oddania się Panu Jezusowi przez Maryję 1 stycznia 2021 roku. Rekolekcje te są odprawiane indywidualnie. Na każdy z 33 dni są przygotowane materiały do indywidualnej medytacji (Słowo Boże, nauczanie Kościoła, teksty świętych i mistyków itp.) Można również korzystać z konferencji dostępnych w Internecie. Płyta z konferencjami jest dołączona do dzisiejszego numeru tygodnika „Idziemy”. Więcej informacji możemy znaleźć na ulotkach, które są wyłożone na stoliku. Rekolekcje można rozpocząć w dowolnym momencie, chociaż zachęca się do powiązania ich zakończenia ze świętem maryjnym.
 7. Zapraszamy wszystkich Panów, na kolejne Spotkanie Formacyjne, we wtorek 1 grudnia 2020 r., o godz. 20.00. W programie, jak zwykle konferencja pt. Bitwa o odpowiedzialność, różaniec i Apel Jasnogórski.
 8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek, po Mszy Św. o godz. 18.00, zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w intencji małżeństw, którą prowadzą małżeństwa z Domowego Kościoła. W piątek Msze Św. o godz. 7.00, 17.00 i 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.7.30 do 17.00.
 9. W przyszłą niedzielę będzie sprawowana Msza Św. w intencji małżeństw zagrożonych rozpadem.
 10. Ważnym czasem w Adwencie są rekolekcje adwentowe. Dlatego, pomimo okoliczności zewnętrznych, podejmiemy wysiłek gromadzenia się na rekolekcyjnych medytacjach. Rekolekcje odbędą się w dniach 13 -16 grudnia. Będzie im przewodniczył Pan Mieczysław Guzewicz, doktor teologii biblijnej, konsultor Rady d/s Rodziny Konferencji Episkopatu Polski, autor licznych publikacji i opracowań z zakresu problematyki małżeństwa i rodziny, wychowania religijnego dzieci.
 11. Spowiedzi Bożonarodzeniowej starajmy się nie odkładać na czas rekolekcji, ale skorzystajmy w ciągu całego Adwentu. Każdego dnia, w tym szczególnym czasie, księża będą w konfesjonałach od godz. 17.30. W czasie rekolekcji nie będzie zaproszonych księży i dlatego prosimy, aby jak najwięcej osób skorzystało z Sakramentu Pokuty poza rekolekcjami.
 12. Można jeszcze zamawiać wypominki roczne za naszych zmarłych, które będą czytane przez cały rok, w niedziele, przed  Mszami Świętymi.
 13. W minionym tygodniu, z naszej parafialnej wspólnoty, odeszli: śp. Jan Borek, zam. ul. Kolorowa, przeżył 64 lata; śp. Stanisława Kasjaniuk z Olszanki, przeżyła 79 lat, ś Piotr Fijałkowski, zam. ul. Geodetów 60, przeżył 38 lat. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…