DSC_0485 DSC_0530 DSC_0794 DSC00355 DSC07248 DSC_0007
TwitterFacebook

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Celem Ruchu jest prowadzenie drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w realizacji apostolskiej misji Kościoła. W ten sposób Stowarzyszenie i Ruch stają się podmiotem nowej ewangelizacji i realizują wezwanie Jana Pawła II: „Prowadzenie do świętości pozostaje szczególnie pilnym zadaniem duszpasterskim”.

Pomoc w dążeniu do świętości skierowana jest nade wszystko ku rodzinie, która „jest wezwana do uświęcenia siebie i do uświęcenia wspólnoty kościelnej i świata”

Formacja jest realizowana poprzez:

Codzienną modlitwę osobistą
Uczestnictwo w życiu liturgicznym Kościoła, a zwłaszcza w Eucharystii
Lekturę Słowa Bożego, dokumentów Kościoła i materiałów formacyjnych
Kierownictwo duchowe
Spotkania w grupach formacyjnych
Rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymki
Działalność apostolska jest realizowana poprzez:

trud osobistego nawracania się
świadectwo życia chrześcijańskiego
zaangażowanie w życie Parafii
Niesienie pomocy rodzinom, zwłaszcza zagrożonym
wspieranie duchowe i materialne ludzi chorych, cierpiących i zagubionych
upowszechnianie nauczania Kościoła przede wszystkim w dziedzinie małżeństwa, rodziny i wychowania.

Duchowość Ruchu zapisana jest w Testamencie Chrystusa z Krzyża . Członkowie Ruchu podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Jego słowach „Oto Matka twoja”(J19,27), za przykładem św. Jana Apostoła, pragną żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrują drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Na tej drodze stałym pokarmem dla członków Ruchu jest Słowo Boże i Eucharystia.+

W naszej parafii spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich odbywają się w każdy wtorek po Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy. 🙂