DSC_0293 DSC_0297 DSC_0794 DSC_0007 DSC_0069 DSC_0266
TwitterFacebook

Duszpasterze

Proboszcz
Ks. Kan. Kazimierz Wądołowski

Pochodzi z parafii pw. Św. Antoniego w Chlebiotkach. Urodził się 21 lutego 1963 roku w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 roku. Swoją pierwszą posługę duszpasterską, w latach 1988 – 1990, sprawował w parafii Kadzidło. Kolejna parafia, w której pracował jako wikariusz, to Wysokie Mazowieckie (1990 – 1991). Po powrocie z Włoch, gdzie podejmował pracę duszpasterską, 1 grudnia 1991 roku rozpoczął posługę kapłańską w parafii Bożego Ciała w Łomży (1991 -1993). Wikariuszem był również w następujących parafiach: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie (1993 – 1995), św. Michała Archanioła (katedra) w Łomży (1995 – 1997), św. Anny w Kolnie (1997 – 2000).
29 października 2000 roku zostaje mianowany rektorem Rektoratu pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie, a 1 grudnia 2001 roku – proboszczem tej parafii. Od 17 grudnia 2004 roku – pełni funkcję wicedziekana dekanatu wyszkowskiego. 16 grudnia 2006 roku mianowany kanonikiem Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej.

Ks. prof.  Włodzimierz Gałązka

Urodził się 1 października 1968 roku w miejscowości Kadzidło. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku z rąk ks. Bp Juliusza Paetza. Posługę wikariusza pełnił w dwóch parafiach w Kuleszach Kościelnych (1995-1997) i w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej (1998-2000). W 2000 roku podjął studia doktoranckie na UKSW w Warszawie i ukończył je z tytułem doktora nauk teologicznych w 2003 roku. W latach 2003 – 2005 pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży jako ojciec duchowny i wykładowca. Od roku 2005 jest wykładowcą na wydziale teologicznym UKSW w Warszawie a także wykładowcą w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych oraz tytuł profesora. Jest związany z naszą parafią od początku jej powstania. W weekendy, ferie i wakacje pracuje z dziećmi, młodzieżą a także z rodzinami naszej parafii. Organizuje obozy rekolekcyjno – żeglarskie, narciarskie i inne, spływy kajakowe, rajdy rowerowe. Opiekuje się grupą dorosłych ministrantów. Ponadto jest obecny w każdą niedzielę głosząc Słowo Boże, spowiadając i sprawując sakramenty święte.

Ks. mgr Adam Hryc

Pochodzi z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Waniewie. Urodził się 9 października 1988 roku w Łapach. Naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży rozpoczął w 2008 roku. Pracę magisterską z Teologii Fundamentalnej nt. „Bój o duszę świata. Grzegorza Górnego apologia chrześcijaństwa” obronił na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Święceń kapłańskich udzielił mu Bp Janusz Stepnowski 31 maja 2014 roku. W naszej parafii pełni posługę wikariusza od 28 sierpnia 2014 roku. To jego pierwsza praca duszpasterska.

 

 

 

Ks. mgr Łukasz Dawidowicz 

Urodził się 13 stycznia 1986 roku w Łomży. W 2009 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Po ukończeniu 6 – letniej formacji seminaryjnej obronił pracę magisterską  z zakresu teologii fundamentalnej pt. „Naśladowanie jako droga uczniów do rozpoznania tożsamości Jezusa. Analiza porównawcza „Jezusa z Nazaretu” Josepha Ratzingera/Benedykta XVI i „Biografii o Jezusie Chrystusie” Petera Seewalda”. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk ks. Bp Janusza Stepnowskiego 30 maja 2015 roku. Posługę wikariusza pełnił w parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Zambrowie (2015). Zajmował się dziećmi, prowadził Oazę młodzieżową oraz wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym. Jego pasją jest nowa ewangelizacja oraz głoszenie Słowa Bożego. Posługę wikariusza w naszej parafii pełni od 26 sierpnia 2016 roku.

 

Ks. dr Marek Muzyk

Pochodzi z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Borkowie. Urodził się 9 grudnia 1983 roku w Kolnie. W 2012 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Wcześniej studiował w Politechnice Warszawskiej, uzyskując stopień doktora nauk technicznych (2011 rok). W 2017 roku obronił pracę magisterską z teologii dogmatycznej „Relacja między teologią i naukami ścisłymi w ujęciu Johna Polkinghorne’a” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk JE ks. bpa Janusza Stepnowskiego 27 maja 2017 roku. Posługę w naszej parafii rozpoczął 25 sierpnia 2017 roku.