DSC_0485 DSC_0530 DSC_0794 DSC00355 DSC07248 DSC_0007
TwitterFacebook

Historia

To historyczna chwila. Grunt, który nabyliśmy na własność naszej parafii stanie się „ziemią świętą”. Tam będą modliły się pokolenia, tam stanie świątynia Bogu poświęcona. […] Tam Bóg będzie udzielał swojego miłosierdzia, a pokolenia będą doznawały różnych łask i będą oddawały Mu chwałę. […] Nasz trud na pewno nie będzie daremny, ale będzie świadectwem naszej wiary, zaangażowania i naszej przynależności do Boga.” – takie słowa skierował do swoich parafian ks. Rektor Kazimierz Wądołowski w kazaniu wygłoszonym 25 marca 2001 roku.  

Słowa ks. Kazimierza okazały się prorocze. Chociaż do łatwych nie należały problemy związane z zakupem gruntu, budową kolejnych obiektów parafialnych udało się je rozwiązać z sukcesem. A to wszystko dzięki szczególnemu zaangażowaniu ks. Proboszcza i wielu parafian. Intensywność podejmowanych działań, wiele godzin modlitw i postu, wstawiennictwo Św. Józefa wpłynęły na to, iż prace związane z organizacją parafii pw. Św. Rodziny, a przede wszystkim jej rozwój i życie duchowe może być przykładem dla innych. Zamieszczona poniżej – bardzo skrócona – historia parafii jest tego dowodem.

Samodzielny Ośrodek Duszpasterski, czyli Rektorat pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie, obejmuje południowo-zachodnią część Wyszkowa i sąsiednie wioski należące wcześniej do parafii Św. Idziego i Św. Wojciecha. Został erygowany 29 października 2000 roku. Obejmował wówczas ok. 7500 mieszkańców. Na pierwszego proboszcza ks. Biskup Stanisław Stefanek powołał ks. Kazimierza Wądołowskiego. Ks. Kazimierz od pierwszych dni swojej posługi rozpoczął intensywne starania i przystąpił do organizacji parafii i inicjowania struktur duszpasterskich. Pierwszym wikariuszem został ks. Leszek Rukat, obecnie kanonik i proboszcz parafii w Klukowie.

Początkowo czynności liturgiczne w dni powszednie sprawowane były w zorganizowanej tymczasowo kaplicy w domu prywatnym, w niedzielę – w budynku szkolnym. Dzięki niezłomnym staraniom ks. Proboszcza oraz zaangażowaniu wielu parafian i ich głębokiej wierze 20 marca 2001 roku zakupiono grunt pod budowę kościoła. Już 4 kwietnia 2001 roku w uroczystej procesji kończącej rekolekcje Wielkopostne przeniesiono i postawiono krzyż  na nowo zakupionym terenie parafialnym, a 11 kwietnia rozpoczęto budowę kaplicy. Pierwsza Msza Św., która miała miejsce 20 maja tegoż roku zgromadziła rzesze wiernych.

Formalnie Parafia pw. Świętej Rodziny została erygowana 1 grudnia 2001 roku przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.

W kwietniu 2002 roku rozpoczęto budowę domu parafialnego, w którym mieszkają księża. Pozostałe pomieszczenia przeznaczone są do spotkań  z dziećmi i młodzieżą.

Kolejną kaplicę pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, która znajduje się na terenie parafii, wybudowano w  latach 2002 – 2003 w miejscowości Ostrowy. Pobłogosławiona została przez ks. bp Stanisława Stefanka 25 października 2003 roku.

W dniu 14 września 2002 roku rozpoczęto budowę świątyni. Projekt kościoła wykonał mgr inż. Michał Bałasz, architekt z Białegostoku. Pierwszą Mszę Św. w nowo wybudowanym kościele – 16 grudnia 2006 roku – sprawował ks. Bp Stanisław Stefanek. Podczas tej uroczystej mszy pobłogosławił kościół. Od tego dnia wszystkie czynności liturgiczne sprawowane są w kościele.

Równocześnie z budową świątyni trwa intensywna budowa Kościoła duchowego i ugruntowywanie wspólnoty parafialnej. Podejmowane są  i realizowane z powodzeniem liczne inicjatywy duszpasterskie, takie jak: pielgrzymki do różnych sanktuariów w Polsce i za granicą, peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego, sprowadzenie relikwii Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Św. Joanny Berety Molla oraz rodziców Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Zelii i Ludwika Martin. Rozwijają się liczne koła, stowarzyszenia i wspólnoty religijne, które działają bardzo prężnie. W parafii kwitnie życie duchowe, wierni coraz liczniej oddają się Kościołowi, nie szczędzą sił i czasu. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż od początku istnienia parafii nieustannie trwa przy ołtarzu Grupa Służby Liturgicznej liczącej ok. 150 osób – chłopców młodszych, starszych i mężczyzn.

Od 2002 roku wydawany jest regularnie tygodnik parafialny Nasza Rodzina.

Parafia pw. Św. Rodziny skupia swoją duchową działalność przede wszystkim  na rodzinie, dlatego też często organizowane są liczne rodzinne spotkania, wycieczki, spływy kajakowe, wyjazdy na koncerty. Mają one na celu zacieśnienie więzi rodzinnych i umacnianie w wierze. To wszystko, co dzieje się w parafii jest wielką zasługą  ks. Proboszcza Kazimierza Wądołowskiego i to przede wszystkim Jemu należą się ogromne podziękowania. Jego oddanie  i wiara jest siłą sprawczą, ma w sobie moc, którą przekazuje swoim wiernym.   

Księża, którzy pracowali w parafii
Ks. Leszek Rukat, pracował w latach 2000 – 2005
Ks. Krzysztof Chodkowski, pracował w latach 2001 – 2004
Ks. Grzegorz Stankowski, pracował w latach 2004 – 2008
Ks. Sławomir Brutkowski, pracował w latach 2005 -2010
Ks. Dariusz Izbicki, pracował w latach 2008 – 2014
Ks. Łukasz Rybiński, pracował w latach 2010 – 2014
ks. Szymon Kurpiewski, pracował w latach 2014-2016                                                                                                                             ks. Łukasz Dawidowicz, pracował w latach 2016 – 2018                                                                                                                     ks. Maciej Daniłowski, pracował w latach 2016 – 2017                                                                                                                        ks. dr Marek Muzyk, pracował w latach 2017 – 2018                                                                                                                             ks. Adam Hryc, pracowal w latach  2014-2021

Ks. Karol Nerwiński, pracował w latach 2018-2022

 

Księża pochodzący z parafii
Śp. Ks. Franciszek Rogulski, wyświęcony 1959r.
Śp. Ks. Wacław Abramczyk, wyświęcony 1961r.
Ks. Stanisław Borkowski, wyświęcony 1986r.
Ks. Jarosław Kulesza, wyświęcony 1986r.
Ks. Szczepan Borkowski, wyświęcony 1989r.
Ks. Tomasz Marek Trzaska, wyświęcony 2009r.
Ks. Marcin Michalak, wyświęcony 2013r.