DSC_0485 DSC_0530 DSC_0794 DSC00355 DSC07248 DSC_0007
TwitterFacebook

Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania wraz z Chrztem i Eucharystią należy do ,,sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. ,,Przez Sakrament Bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest pełne wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

Sakrament Bierzmowania w naszej parafii jest sprawowany przez Księdza Biskupa, co roku. Najczęściej jest on udzielany wiosną, w miesiącu kwietniu lub maju.

Przystępują do niego uczniowie klas trzecich gimnazjum, którzy mieszkają na terenie naszej parafii, niezależnie do jakiego gimnazjum uczęszczają. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli wcześniej, mogą również do niego przystąpić. W tym celu powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej celem uzyskania szczegółowych informacji.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjum, w miesiącu wrześniu. Czynią to składając prośbę (deklarację) podpisaną przez siebie i rodziców, na ręce księdza prowadzącego przygotowanie. Otrzymują pomoce: indeks i katechizm bierzmowanego.
Kandydaci, powinni jak najszybciej od momentu rozpoczęcia przygotowania potwierdzić dokumentem fakt przyjęcia sakramentu chrztu, który otwiera drogę dla innych sakramentów. Dlatego muszą w parafii, gdzie byli chrzczeni uzyskać odpowiedni wpis w indeksie bierzmowanego (potwierdzony pieczątką i podpisem duszpasterza) lub przedstawić świadectwo chrztu.

Kandydat do bierzmowania przygotowuje się przez:

Systematyczne uczestniczenie w niedzielnej Mszy św. (proponowana o godz. 17:00)
Korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania – raz w miesiącu (najlepiej przed pierwszym piątkiem miesiąca)
Branie czynnego udziału w spotkaniu grupy do bierzmowania – raz w tygodniu
Uczestniczenia w nabożeństwach: różańcowym, drodze krzyżowej oraz roratach.
Czynny udział w tworzeniu oprawy niedzielnej Mszy Świętej
Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata, którą chciałby naśladować. Wybór patrona nie powinien być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia. 

Tu znajdziesz spis imion świętych i charakterystykę ich sylwetek.
Świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata.

http://www.opoka.org.pl/zycie_kosciola/swieci/index.html

http://www.katedra.rzeszow.pl/pages/imiona/index.html

http://www.paluf.republika.pl/nasi_sw.htm#poczatek