DSC_0351 DSC_0497 DSC07248 DSC07261 DSC_0007 DSC_0188
TwitterFacebook

Krucjata Wyzwolenie Człowieka

W czwartek 08.10.2020 jak w każdy drugi czwartek miesiąca zgromadziliśmy się w naszym Sanktuarium, aby modlić się w intencji osób zniewolonych nałogami oraz ich rodzin. Modlitwa ta zainicjowana została przez członków Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, działających w naszej parafii.

Homilę wygłosił ks. Mateusz Rakusiewicz diecezjalny moderator diakoni wyzwolenia. Nawiązał on do herbu Krucjaty – symbolu wolności, ukazał jedyną drogę wyzwolenia człowieka, która może się dokonać tylko w tajemnicy krzyża – w Jezusie Chrystusie. Wstąpienie do KWC jest jedną z najlepszych form pomocy jaką możemy ofiarować osobie uzależnionej.

Po Mszy św. jednoczyliśmy się na modlitwie różańcowej w intencji trzeźwości i wolności od nałogów, prowadzonej przez członków KWC.

Wyjątkowym punktem spotkania była prelekcja Specjalisty Terapii Uzależnień Pani Agnieszki Kajas-Śliwińskiej, pod tytułem „Charakterystyka osoby współuzależnionej”. Przekazane zostały bardzo ważne treści, między innymi o tym, że z powodu uzależnienia jednego członka choruje cała rodzina. Osoby współuzależnione, czyli funkcjonujące w otoczeniu chorego, powinny podjąć leczenie. Osoby współuzależnione cechują się zbliżonym zachowaniem, co uzależnieni. Zdarzają się im częste zmiany nastrojów, od euforii po napady depresyjne. Współuzależnienie to pełne połączenie się z drugim człowiekiem, przejawiające się w różny sposób, między innymi próbą kontrolowania go lub usprawiedliwianiem jego nałogu. Osobom współuzależnionym bardzo często towarzyszy poczucie winy, mają niską samoocenę i łatwo ulegają manipulacji, co ma bardzo destrukcyjny wpływ na jej zdrowie psychiczne. Jednym ratunkiem na poprawę tej dramatycznej sytuacji jest udział w terapii dla współuzależnionych. Część teoretyczna płynnie przeszła w indywidualne rozmowy Pani Agnieszki z osobami, które chciały skorzystać z jej fachowej wiedzy i wieloletniego doświadczenia.

Wysoka frekwencja na spotkaniu pokazała, że problematyka uzależnień i współuzależnień jest bardzo ważna. Uwidoczniła się więc potrzeba tego typu spotkań. Serdecznie dziękujemy Pani Agnieszce Kajas-Śliwińskiej za wygłoszoną prelekcję oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie spotkania. 

                                                           Renata i Jarosław Liwscy

                  Odpowiedzialni za Diakonię Wyzwolenia w Rejonie Wyszkowskim.