DSC_0485 DSC_0530 DSC_0794 DSC00355 DSC07248 DSC_0007
TwitterFacebook

11 lutego – Matki Bożej z Lourdes i Światowy Dzień Chorego

W niedzielę 11 lutego 2024 r., w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, przypada XXXII Światowy Dzień Chorego. Został on ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w 1992 r. W Kościele Katolickim, ten dzień jest okazją do podejmowania aktywniejszej modlitwy za wszystkich chorych i cierpiących. Jest to również czas, aby zwrócić uwagę na znaczenie opieki zdrowotnej i opieki duszpasterskiej dla osób chorych oraz ponownego budzenia społecznej świadomości wskazującej na fakt, że w świetle obowiązującego prawa, nikt nie może kategorycznie zabronić posługi duszpasterskiej i dostępu chorym do kontaktu z duchownym, który pełni posługę kapelana w szpitalu lub innej tego typu placówce. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która gwarantuje, że pacjent przebywający w szpitalu, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym czy hospicjum ma prawo do opieki duszpasterskiej wskazuje, że pacjent bez problemu powinien otrzymać informację, jakiego wyznania kapelani sprawują opiekę duszpasterską w szpitalu, w jaki sposób można się z nimi skontaktować, gdzie i o której godzinie odbywają się nabożeństwa. Opierając się na prawie do swobodnego dostępu do opieki duszpasterskiej w wielu kaplicach szpitalnych sprawowana jest codzienna Eucharystia oraz celebrowane są okolicznościowe nabożeństwa. Stąd właśnie, w Dniu Chorego w tych kaplicach oraz  w wielu kościołach organizowane są także uroczyste liturgie, połączone z udzieleniem sakramentu chorych. W naszej bazylice archikatedralnej Msza św. z obrzędem namaszczenia będzie celebrowana pod przewodnictwem bp. Ireneusza Pękalskiego o godzinie 12.30.

Tegoroczny Światowy XXXII Dzień Chorego obchodzony jest pod hasłem: „Nie jest dobrze, by człowiek był sam”. Leczyć chorego poprzez leczenie relacji. Papież przypomniał o znaczeniu najgłębszych ludzkich uczuć w trosce o chorych. Wskazał na bliskość jako cenny balsam, który daje wsparcie i pocieszenie tym, którzy cierpią. Zauważył, że doświadczenie choroby sprawia, że odczuwamy naszą bezradność, a jednocześnie wrodzoną potrzebę drugiego człowieka. Uświadamiamy sobie bardziej naszą zależność od Boga i doświadczamy, że nie mamy ostatecznego wpływu na nasze zdrowie. Zwrócił również uwagę iż choroba ma zawsze konkretne oblicze, i to nie jedno: ma oblicze każdego chorego i każdej chorej, także tych osób, które czują się lekceważone, wykluczone, ofiar niesprawiedliwości społecznej, która odmawia im praw podstawowych. Pełen tekst papieskiego orędzia publikujemy poniżej.

Światowy Dzień Chorego jest też dobrą sposobnością do promocji profilaktyki zdrowotnej i uwrażliwiania informacyjnego. Duszpasterstwo Środowisk Medycznych w porozumieniu z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia zachęca do sięgnięcia po Kalendarzyk Rodzinny 2024. Jak wskazuje Rzeczniczka Łódzkiego Oddziału NFZ – Pani Anna Leder – ten bezpłatny kalendarzyk zawiera mnóstwo informacji, które przydadzą się każdemu pacjentowi. Są tam zawarte informacje o programach profilaktycznych, lista badań dostępnych u lekarza POZ, wszystko o opiece koordynowanej w POZ oraz numery ważnych telefonów. Można w nim również zapisywać istotne dane dotyczące ustalonych terminów wizyt i kontaktów medycznych. Proponowany kalendarzyk rodzinny 2024 zawiera także cenne informacje o tym, co chroni przed rozwojem problemów i zaburzeń psychicznych

Autor: ks. Jarosław Magierski