DSC_0485 DSC_0530 DSC_0794 DSC00355 DSC07248 DSC_0007
TwitterFacebook

Duszpasterze

Proboszcz
Ks. Kan. Kazimierz Wądołowski

Pochodzi z parafii pw. Św. Antoniego w Chlebiotkach. Urodził się 21 lutego 1963 roku w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Święcenia kapłańskie przyjął 28 maja 1988 roku. Swoją pierwszą posługę duszpasterską, w latach 1988 – 1990, sprawował w parafii Kadzidło. Kolejna parafia, w której pracował jako wikariusz, to Wysokie Mazowieckie (1990 – 1991). Po powrocie z Włoch, gdzie podejmował pracę duszpasterską, 1 grudnia 1991 roku rozpoczął posługę kapłańską w parafii Bożego Ciała w Łomży (1991 -1993). Wikariuszem był również w następujących parafiach: Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie (1993 – 1995), św. Michała Archanioła (katedra) w Łomży (1995 – 1997), św. Anny w Kolnie (1997 – 2000).
29 października 2000 roku zostaje mianowany rektorem Rektoratu pw. Świętej Rodziny w Wyszkowie, a 1 grudnia 2001 roku – proboszczem tej parafii. Od 17 grudnia 2004 roku – pełni funkcję wicedziekana dekanatu wyszkowskiego. 16 grudnia 2006 roku mianowany kanonikiem Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej.

Ks. prof.  Włodzimierz Gałązka

Urodził się 1 października 1968 roku w miejscowości Kadzidło. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 roku z rąk ks. Bp Juliusza Paetza. Posługę wikariusza pełnił w dwóch parafiach w Kuleszach Kościelnych (1995-1997) i w parafii Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej (1998-2000). W 2000 roku podjął studia doktoranckie na UKSW w Warszawie i ukończył je z tytułem doktora nauk teologicznych w 2003 roku. W latach 2003 – 2005 pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży jako ojciec duchowny i wykładowca. Od roku 2005 jest wykładowcą na wydziale teologicznym UKSW w Warszawie a także wykładowcą w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie. W roku 2014 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk teologicznych oraz tytuł profesora. Jest związany z naszą parafią od początku jej powstania. W weekendy, ferie i wakacje pracuje z dziećmi, młodzieżą a także z rodzinami naszej parafii. Organizuje obozy rekolekcyjno – żeglarskie, narciarskie i inne, spływy kajakowe, rajdy rowerowe. Opiekuje się grupą dorosłych ministrantów. Ponadto jest obecny w każdą niedzielę głosząc Słowo Boże, spowiadając i sprawując sakramenty święte. 

 
 

Ks. mgr Paweł Perkowski

Pochodzi z parafii pw. Świętego Krzyża w Łapach. Urodził się 14.11.1990 roku w Łapach. Święcenia Kapłańskie przyjął 28 maja 2016 roku, z rąk ks. bp. Janusza Stepnowskiego. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w Dąbrowie Wielkiej. Po dwóch latach rozpoczął posługę w naszej parafii. Opiekuje się młodzieżą przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania i sprawuje opiekę nad czterema Kręgami Domowego Kościoła. 

 

Ks. mgr Marek Chojnowski

Pochodzi z parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. Urodził się 14.06.1986r. w Łomży. Święcenia Kapłańskie przyjął 26 maja 2012 roku, z rąk ks. bp. Janusza Stepnowskiego. Po święceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Olszewo – Borki. Później pracował w pracował w parafiach: Ducha Świętego w Zambrowie, w Piątnicy i Andrzejewie.  Obecnie pełni posługę duszpasterską w naszej parafii, sprawując opiekę nad ministrantami, dziećmi pierwszokomunijnymi oraz czterema Kręgami Domowego Kościoła. 

Ks. mgr Bartosz Turkowski 

Pochodzi z par. Dąbrówka Kościelna. Urodził się 10.06.1994 roku w Wysokiem Mazowieckiem.  Do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży wstąpił w 2016 roku. Wyświęcony na kapłana 28 maja 2022 roku przez Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego w katedrze łomżyńskiej. Od 26 sierpnia 2022 roku pełni posługę jako wikariusz w naszej parafii. Opiekuje się Służbą Liturgiczną Ołtarza oraz dziećmi przygotowującymi się do Komunii Św. Rocznicowej. Sprawuje opiekę nad trzema Kręgami Domowego Kościoła.