DSC_0293
TwitterFacebook

Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

W niedzielę 11 lutego rozpoczynamy 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem:„Trzeźwość egzaminem z wolności”. Takie też hasło przyświeca wszelkim działaniompodejmowanym w 2018 roku w Apostolstwie Trzeźwości. Nawiązuje ono do słów św. Jana PawłaII: „Egzamin z naszej wolności jest przed nami. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba jąstale, stale, stale zdobywać”. Te słowa mają szczególne znaczenie w roku wyjątkowego jubileuszustulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Na świętowanie odzyskania wolnościzewnętrznej po długim okresie zniewolenia przez zaborców, kładzie się cieniem problemzniewolenia tak ogromnej liczby Polaków przez nałogi, zwłaszcza przez pijaństwo i alkoholizm.Warto wiedzieć, że sto lat temu spożycie alkoholu przez Polaków wynosiło od 1 do maksymalnie 3litrów na osobę. Współczesne wskaźniki mówią o spożyciu 10 litrów czystego spirytusu przezstatystycznego Polaka rocznie. Aż około miliona osób jest uzależnionych od alkoholu i na to, żejest dwa do trzech milionów osób, które regularnie się upijają. Jeśli nasz naród pragnie byćprawdziwie wolny, musi porzucić drogę pijaństwa i wejść na drogą trzeźwości. Trzeźwość bowiemjest fundamentem prawdziwej wolności naszej Ojczyzny.Prawda ta jasno i głośno wybrzmiała w czasie ubiegłorocznego Narodowego KongresuTrzeźwości. Wśród licznych owoców tego wielkiego dzieła jest powstanie Narodowego ProgramuTrzeźwości. Zostanie on ogłoszony 13 lutego, w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu, przezbpa Tadeusza Bronakowskiego, Przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości. Tendokument może być cennym drogowskazem dla wszystkich Polaków, nie tylko dla osóbwierzących, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli, jak ratować naszą Ojczyznę przed zniewoleniemi cierpieniem tak wielu rodaków. Od naszej otwartości i odpowiedzialności zależy, jak przyjmiemyNarodowy Program Trzeźwości i jak będziemy go realizować. Nie jest to łatwe zadanie, stądpotrzeba gorącej, ofiarnej modlitwy w tej intencji.Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu jest okazją do pogłębionej refleksji nad tym, czy dobrzeprzygotowujemy się do naszego egzaminu z wolności jako naród, ale także w wymiarzeindywidualnym. W parafiach wystawione są księgi trzeźwości, do których można wpisać swój darabstynencji, zwłaszcza podjętej z miłości do bliźnich pogrążonych w nałogach. To piękneświadectwo dla innych i duchowa pomoc potrzebującym wsparcia na drodze trzeźwienia. Każdydzień Tygodnia Modlitw ma szczególną intencję, a także swojego patrona, którego życie może byćwzorem dla nas współczesnych ludzi. Kapłani wszystkich polskich parafii, jak co roku otrzymalipomoc w przeprowadzeniu Tygodnia Modlitw w postaci materiałów duszpasterskich wVademecum Apostoła Trzeźwości na 2018 rok.