DSC_0293 DSC_0403 DSC_0995 DSC_0031 (2) DSC_0040 DSC_0057
TwitterFacebook

Spływ kajakowy 2021

Jak co roku, także i w tegoroczne wakacje Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom organizuje obóz sportowo-rekolekcyjny w formie spływu kajakowego dla młodzieży w wieku 13-19 lat. Tym razem odbędzie się on szlakiem Czarnej Hańczy w dniach 11-24 lipca 2021 r. Bazą obozu będzie pole namiotowe przy Szkole Podstawowej w Płaskiej. 

Wyjazd uczestników zaplanowany jest w niedzielę 11 lipca 2021 r. spod Sanktuarium św. Rodziny w Wyszkowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 40 ok. godz. 7.00. Powrót młodzieży będzie w sobotę 24 lipca 2021 r. około godz. 14.00. 

Z uwagi na stan epidemii oraz obowiązujące w związku z tym przepisy oraz zalecenia GIS, MZ i MEN przewóz uczestników możliwy jest tylko i wyłącznie transportem zapewnionym przez organizatora. Rodzice i opiekunowie są zobowiązani dowieźć  młodzież w miejsce zbiórki na 20 minut przed odjazdem autokaru w dniu 11 lipca oraz odebrać podopiecznych w dniu 24 lipca 2021 r. z miejsca zbiórki.

KARTĘ UCZESTNIKA wypoczynku należy pobrać klikając TUTAJ.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminami oraz wszystkimi oświadczeniami.

SKAN wypełnionej CZYTELNIE i podpisanej karty należy przesłać na adres mailowy: kadra.spr@gmail.com  najpóźniej do dnia 25 czerwca 2021 roku. W temacie maila prosimy wpisać imię i nazwisko Uczestnika.

Oryginał (preferowany wydruk dwustronny) wraz z oświadczeniami należy przekazać organizatorowi wypoczynku w dniu wyjazdu.

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o szybką decyzję i zapisy.

 

 


Kadrę WOLONTARIUSZY prosimy przesłanie SKANU uzupełnionego danymi osobowymi i podpisanego „POROZUMIENIA o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych” wraz z niezbędnymi załącznikami (skanami np. zaświadczenia/dyplomu potwierdzającego kwalifikacje, aktualnego zaświadczenie o niekaralności) należy przesłać na adres mailowy: kadra.spr@gmail.com  do dnia 10 czerwca 2021 roku.

Oryginał POROZUMIENIA (preferowany wydruk dwustronny) należy dostarczyć nie później niż w dniu 10 lipca 2021 roku.