DSC_0293 DSC_0351 DSC_0403 DSC_0580 DSC_0682 DSC_0114
TwitterFacebook

Pielgrzymka do Wilna

PROGRAM  PIELGRZYMKI  DO WILNA

8 maja 2018r

Wyjazd z przed Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie o godz. 2.00.

– Msza Św. w Ostrej Bramie. Zwiedzanie Wilna, m.in.: Ostra Brama – miejsce wielu pielgrzymek; brama zbudowana w latach 1503-1522, słynie ze znajdującej się w kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej;

Kościół Św. Teresy ( ostrobramski ) z XVIIw.;

Kościół św. Piotra i Pawła – najcenniejszy zabytek wileńskiego baroku; zbudowany na wzór bazyliki watykańskiej; szczególnie piękne są wnętrza, gdzie mury, sklepienia i kopuła pokryte są tysiącami gipsowatych rzeźb; samych postaci ludzkich jest ponad dwa tysiące; ponadto można zobaczyć żyrandol, przedstawiający łódź z początku XX w.;
Cmentarz na Rossie – spoczywają tu prochy wielu wybitnych ludzi, m.in.: matka marszałka – Maria z Billewiczów Piłsudska, w grobie której spoczywa serce Syna; Joachim Lelewel, Euzebiusz Słowacki – ojciec Juliusza, Władysław Syrokomla; leżą tu też żołnierze polegli w walkach o Wilno w latach 1919-1920;
Kościół św. Anny – najpiękniejsze dzieło wileńskiego gotyku; Napoleon widząc kościół zapragnął przenieść go na własnej dłoni do Paryża; zbudowany w latach 1495-1500, w 1581 r. przekazany ostatecznie zgromadzeniu Bernardynów;
Kościół Bernardynów – powstał w XVI w.; jest przykładem gotyku ceglanego; spoczywają tu prochy kilku litewskich magnatów, m. in. Stanisława Radziwiłła i Władysława Tyszkiewicza;
Pomnik A. Mickiewicza – dłuta rzeźbiarza litewskiego Gedyminasa Jokubonisa; został postawiony w roku 1984;
Katedra – wzniesiona w latach 1407-1410 na miejscu pierwszej katolickiej świątyni z czasów króla Mendoga, wielokrotnie przebudowywana; znajduje się tu wiele kaplic, z których na wielką uwagę zasługuje barokowa kaplica św. Kazimierza, wyłożona czarnym marmurem i alabastrem.

Góra Trzech Krzyży;

Kościół Świętego Ducha – jest jednym z najwartościowszych rokokowych dzieł na obecnym terytorium Litwy w kościele tym przez lata był przechowywany obraz Jezusa Miłosiernego namalowany wg. wizji Św. S. Faustyny;

Uniwersytet Wileński i Kościół Św. Jana z XV  w.

Powrót do Polski w godzinach nocnych.